Om Nose Work

Vad är Nose Work?

Nose Work är indelat i tre klasser och med fyra olika moment i varje klass.

I klass 1 används enbart eukalyptus.

För varje klass tillkommer en doft, som antingen kan finnas som en enskild gömma eller tillsammans med respektiver klass specifika doft.

 

Hunden ska ha lärt sig att hitta kombinerade dofter för de högre klasserna.

Att träna Nose Work är bra för alla, lika bra för den pensionerade hunden som för den ystra unghunden. Det ökar hundens självständighet, stärker hundens fokusering samt att samarbetet mellan hund och förare främjas. Dessutom är det väldigt lätt att träna, var som helst ensam eller i grupp.

 

När man börjar träna Nose Work är det lättast inomhus utan distraherande dofter och störningar.

Hunden skall känna sig trygg och ha lärt sig doften innan man försvårar och går utomhus. Föraren lär sig att läsa sin hunds signaler, antingen man väljer ett av hundens sätt att tala om, oftast med ett ögonkast och att hunden stannar vid doftkällan, kanske visar med nosen igen om föraren inte förstår eller om man vill ha en specifik markering, t ex sitt, ligg, skall, frys.

Det är viktigt att man börjar ganska tidigt med att träna på att inte själv veta vart doftkällan finns.

Vi agerar ofta omedvetet på ett sätt när vi vet vad hunden ska söka efter kontra när vi inte vet och måste lita på hunden.

 

Doftprov

Innan man får tävla ska ekipaget göra ett doftprov för gällande doft i resp. klass. 12 likadana kartonger ställs i en eller två rader med 120 cm mellan, en av dessa innehåller doften. Ekipaget har 3 min på sig att söka rätt kartong.

Skulle det vara fel kartong får ett nytt doftprov göras först nästkommande dag. Ibland anordnas doftprov på tävlingsdagens morgon, missar ekipaget då så får de inte tävla, därför är det bra att göra sitt prov innan.

 

 

Eukalyptus Lagerblad Lavendel

De tre dofterna.

 

Klass 1 eukalyptus

Klass 2 eukalyptus och lagerblad

Klass 3 eukalyptus, lagerblad och lavendel

 

Hydrolater är det kondenserade och infuserade vattnet som utvinns vid vatten- och ångdestillationen av växt- och plantmassan, den andra produkten vid processen blir eterisk olja.

Hydrolaten håller i ett år vid öppnande av flaskan men bör förbrukas inom 3 månader för att hålla sin höga och fina kvalité (uppgift enl. leverantör). Förvara dina hydrolater i kylskåpet.

De är färdiga att användas och ska inte späs ut!

 

OM NOSE WORK

 

Nose Work – en ny spännande hundsport från USA.

Det handlar om doftdiskriminering och hundens fantastiska luktsinne.

”K9 Nose Work ®” är en sport som utvecklades i södra Kalifornien 2006. Grundarna till sporten, Amy Herot, Jill Marie O’Brien och Ron Gaunt är alla professionella tränare. Tanken var från början att aktivera och stimulera hemlösa hundar som placerats i hundstallar för att bli lite lugnare, mer harmoniska samt bygga upp självförtroendet hos den osäkra hunden med hjälp av nosarbete.

Resultatet blev riktigt bra, framför allt för hundar som var reaktiva. Denna nya nosaktivitet spreds sedan snabbt bland hundägare över landet och blev så småningom en tävlingsgren.

 

I Sverige har man valt namnet ”Nose Work”. Man har också valt bort de eteriska oljorna som används i USA, då dessa kan vara ohälsosamma och ersatt dem med hydrolat som är en restprodukt vid framställningen av den eteriska oljan.

De dofter som hunden ska lära sig är eukalyptus, lagerblad och lavendel.

Att vilja leta efter en specifik doft bygger man på hundens födoinstinkt. Hitta doft = föda! Visst uppskattar många hundar lek, men det kan läggas till efter söket då det är viktigt att hunden belönas precis vid doftkällan och det är lättast med en godbit.

Behållarsök

 

Momentet behållare liknar doftprovet. I klass 1 förekommer ett antal behållare utplacerade i valfritt mönster. Behållarna kan ha vilken storlek, form eller utseende som helst. I klass 1 ingår enbart kartonger.

Behållare och/eller resväskor kan förekomma i klass 2 och 3, dessa kan placeras hur som helst och utan något särskilt minimiavstånd emellan dem.

Dessutom kan det i behållarsöket i klass 2 och 3 förekomma distraktionsdofter såsom mat, leksaker, djurdofter m.m.

Endast en låda eller behållare innehåller måldoft i klass 1. I klass 2 och 3 kan det förekomma flera dofter eller kombinationsdofter.

Doften överensstämmer med den klass man tävlar i.

Söket sker med kopplad hund; koppellängden är valfri.

Föraren får inte vidröra behållarna. Hundar kan gå över eller på behållare men domaren kan ge fel om hunden anses fördärva sökområdet.

Behållarsöket kan ske inomhus eller utomhus

Inomhussök

 

I momentet inomhus kan det vara ett till tre sökområdet beroende på klass. I klass 1 är det bara ett rum.

Dessa är oftast rumslika miljöer som kök, badrum, konferensrum, kontor eller lagerutrymme.

Oftast är denna tävling stängd för publik då utrymmena är små.

Söket kan ske med eller utan koppel beroende på utrymme och hur tävlingsledaren bestämt. Det enda sök som kan innehålla ett tomt rum (ett sökområde utan doft) för momentet inomhussök i klass 3.

Utomhussök

 

I momentet utomhus kan doftgömman vara placerad t.ex på en husvägg, på ett räcke, vid en container, vid en stenmur, på en uteservering, bland växtlighet eller bland div. bråte såsom lastpallar m.m.

 

Området ska vara tydligt uppmärkt med t ex plastband.

Det är svårare för hunden att söka utomhus eftersom det finns många distraherande dofter vi inte kan styra över, väder och vind har också en avgörande betydelse

.

Ju lägre temperaturen är, vid minusgrader t ex så blir spridningen minimal från doftkällan och hunden måste gå ganska nära för att kunna hitta doften.

 

Fordonsök

 

I momentet fordon finns säkerhetstänk för föraren, hunden får inte gå in under fordonet eftersom den kan fastna och göra illa sig.

 

Till fordon räknas t ex bil, släp, lastbil, traktor.

Doften sitter endast placerad så att den kan nås från utsidan av bilen, hunden skall dock kunna nå nivån utan att sätta tassarna på bilen.

 

Det går relativt fort att träna in ett sökbeteende på ett fordon – förberedelserna och startsignalen är de samma inför vilket sök hunden än ska göra.

 

I klass 1 är det 1-3 fordon, i klass 2 är det upp till 4 fordon och i klass 3 är det upp till 5 fordon.

Finns tillgång till ett stort fordon kan det motsvara flera personbilar, släpvagnar o.d.

Copyright © All Rights Reserved